Nieuws

Terugblik Symposium 2023

Op 6 oktober 2023 vond het 6e jeugdhulpsymposium plaats. Dit keer in Congrescentrum "De Pijler" in Lelystad. Het thema van dit jaar was: Naar de jeugdhulp van straks- samen, dichtbij en doen wat werkt! Minchenu Maduro was net als vorig jaar onze geweldige dagvoorzitter.
Hieronder een korte samenvatting en wat foto impressies.

Het gehele symposium is ook terug te zien op onderstaande links:
(Ochtendprogramma) https://youtu.be/Gs4OctWSQco
(Middagprogramma) https://youtu.be/157JtV3pNtU

Dagvoorzitter Minchenu Maduro Dagvoorzitter Minchenu Maduro

Peter Duvekot (wethouder Dronten) opende het symposium. De boodschap voor de dag ging over transformatieopgave en ambities in de regio.

Daarna nam gastspreker Sharon Stellaard het stokje over. Zij vertelde over de resultaten van haar promotieonderzoek en proefschrift "Boemerangbeleid". Ze ging in op de oorzaken van hardnekkig beleidsfalen op het gebied van Passend Onderwijs en Jeugdzorg.

Sharon Stellaard Sharon Stellaard

Aansluitend een moment om koffie en thee te drinken en elkaar beter te leren kennen.

Koffie en thee moment Koffie en thee moment
Rapper Sherr betrad het podium met het lied Rapper Sherr betrad het podium met het lied "Niet te breken"

René van der Camp van Stichting het Vergeten Kind kwam vertellen over de Wereld van Aandacht. Zijn presentatie is hier te downloaden.

René van der Camp René van der Camp

Het Versnellingsteam was de afsluiting van het plenaire gedeelte met een interview met Marjolein Duin en Nienke van den Hoef resp. aanvoerder en projectleider versnellingsaanpak. Zij werden geïnterviewd door Nanne Martinus (beleidsadviseur Dronten) en Barbera Schaap (CLM Aankoopcentrale Flevoland).
Nanne Martinus en Gerry Drijfhout van Dronten nemen het stokje over om te vertellen over een "pareltje" van aanbod in het veld (domeinoverstijgend/ domein-doorbrekend": het aanbod 16-27 vanuit Dronten).

Na de uitgebreide lunch kon iedereen zich gaan opmaken voor de twee rondes werksessies.

Klik hieronder voor de uitgebreide samenvattingen van de werksessies per ronde.

Ronde 1

-Vrijwillige en gedwongen hulpverlening - Denise Verkroost (Universiteit Leiden)
-Beroepscode en de Beroepscodetolk - Jolanda Winters (Buro Professionalisering)
-Goed van start met de richtlijnen - Marije Verhoeks (NJI) & Britt Kiene (BPSW)
-Heppie (t)Huis: een plek waar je je thuis voelt - René van der Camp (stichting Het Vergeten Kind)
-AVG - Pracht van de privacywet: hoe samen te werken binnen AVG wetgeving - Jolanda van Boven
-Boemerangbeleid - Sharon Stellaard

Ronde 2

-Samenwerken met gezin, netwerk en prof.: de methodiek Gezin Centraal - Tamara Bos en Barbera Voskuil
-Autonomie en bejegening middels de ROND methodiek - Karin Poot
-Werken met (multi) probleemgezinnen - Desiree Bruin (Bender Group)
-Professionele ongehoorzaamheid - Kevin Scholte en Lytitia van Binsbergen (Ambassadeurs Jeugd)
-Belang van het kind bij uithuisplaatsingen: de praktijk - Esther Kooymans en Els Mourits
-Het Versnellingsteam - Marjolein Duin, Vanessa Leerdam, Michelle Eggermont, en Bart Claassen

Na de werksessies werd er een start gemaakt met de plenaire afsluiting met korte conclusies uit de werksessies vanuit de werksessieleiders Tamara Bos, Els Mourits en Jolanda Winters. En vanuit de deelnemers aan de werksessies van Kevin Scholte en Lytitia van Binsbergen, Karen Poot en Jolanda van Boven. Hierin werden de opgedane inzichten aan de hand van concrete vragen beantwoord.

Ter afsluiting en als samenvatting is er een visueel verslag gemaakt door Vanessa Koster van Buro Brand.
Deze werd als afsluiting gepresenteerd. De complete plaat is hier te downloaden.

Visueel verslag gemaakt door Vanessa Koster van Buro Brand Visueel verslag gemaakt door Vanessa Koster van Buro Brand
Aansluitend aan de plenaire afsluiting zong zanger Kasper Nova nog een aantal liedjes Aansluitend aan de plenaire afsluiting zong zanger Kasper Nova nog een aantal liedjes

In de hal was nog een muzikale afsluiting van de band Ne-cho met een hapje en een drankje In de hal was nog een muzikale afsluiting van de band Ne-cho met een hapje en een drankje