Nieuws

Verslag 'Systemische gespreksvaardigheid'

Op maandag 26 februari gaf systeemtherapeut Téo Visser in de middag een vervolg op zijn lezing over systeemgericht werken in crisissituaties (21-11-2022). Tijdens deze bijeenkomst sprak en oefende Téo samen met de groep systeemgerichte gespreksvaardigheden. Het doel van de bijeenkomst was negatieve patronen in relatie met huiselijk geweld in kaart te brengen en diepere liggende traumatische pijnpunten in gesprek naar voren te laten komen. Ook deze bijeenkomst is een daverend succes, de gehele zaal zat vol!

Een korte college over gesprekstechnieken   

Téo begint de bijeenkomst met een korte uitleg over de verschillende gesprekstechnieken. Hij geeft een uitleg over boos worden en de verschillende opvattingen hiervan. Specifiek de dominantie van de opvatting is belangrijk. De dominantie van de opvatting is gericht op de actie en reactie van de ander. Vanuit deze reactie kan er een spiraal in gedrag ontstaan met daarbij circulair denken.

Bij circulair denken komt er telkens een reactie op een actie, wat vervolgens weer een reactie geeft. Téo geeft aan dat, wanneer je als hulpverlener in een gezin komt, je aan het begin van de hulpverlening buiten de communicatie en dus buiten het conflict staat. De hulpverlener kan objectief kijken naar deze acties & reacties tussen de gezinsleden. Op een gegeven moment wordt je als hulpverlener in het proces gezogen, waardoor je niet meer objectief op het conflict kan reageren. Daarnaast kan het moeilijk zijn om objectief naar het conflict te kijken als dit conflict ver van je eigen normen en waarden staat.

Téo heeft daarvoor een aantal belangrijke tips. Hij neemt het voorbeeld van een theekopje: als je naar het theekopje kijkt dan lijkt het oor rechts te zitten, terwijl het voor de persoon tegenover je links zit. Je neemt de integriteit van de ander in twijfel als je denkt dat jouw waarheid alleen waar is. Een aantal tips die Téo mee wilt geven zijn:

  • Ga ervan uit dat iedereen deugt

  • Maak contact vanuit de YES setting

  • Zie het probleem als logisch verschijnsel

Afsluiting

De bijeenkomst duurde in totaal meer dan drie uur, dat voelde het helemaal niet! Téo heeft veel verschillende theorieën verteld en samen systematische gespreksvaardigheden geoefend. Na afloop kreeg Téo een groot applaus. Wij willen iedereen bedanken die fysiek of online heeft aangesloten.

Dit is een ingekorte versie van het verslag, het volledige verslag is te lezen via het document hieronder.