Nieuws

Verslag workshop Charlotte Vissenberg

Bestaanszekerheid: beginnen bij het begin

Steeds meer mensen in Nederland hebben het moeilijk: de mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Daarnaast zijn de inflatie, hoge energierekening, onzekere toekomst en stress voor veel mensen een probleem. Gezond en veilig opgroeien is hierdoor voor veel kinderen niet meer vanzelfsprekend. We staan als maatschappij voor een grote uitdaging. Bestaanszekerheid is één van de meest besproken thema’s sinds de coronacrisis en zal nog lang impact hebben en houden op onze samenleving.

Tijdens deze lezing op dinsdag 14 november 2023 ging Charlotte Vissenberg dieper in op bestaansonzekerheid en de invloed daarvan op veerkrachtig opgroeien. Ook komt naar voren dat bestaansonzekerheid een grote invloed heeft op de vraag naar jeugdhulp. Wat betekent dit voor het dagelijks werk van professionals die werken met gezinnen? En hoe zorgen we ervoor dat gezinnen de hulp krijgen die zij echt nodig hebben?

Op deze vragen wordt onder andere antwoord gegeven. De complete powerpoint van Charlotte Vissenberg is hieronder te downloaden.