Nieuws

Symposium 2022

Verslag van de dag
Symposium "Samen sterker in de Jeugdhulp"

Op 11 maart 2022 vond het 5e Flevolandse jeugdzorgsymposium plaats. Centraal tijdens het symposium stond het thema ‘Samen sterker in de jeugdhulp’. Minchenu Maduro was gedurende dag onze sprankelende dagvoorzitter.

Voorafgaand aan het symposium konden de deelnemers kijken naar een vlog die gemaakt is door Expex. Zij zetten hun rugzak vol ervaringen in de jeugdhulp in, om van betekenis te zijn voor jongeren, professionals en beleidsmakers.

Roelie Bosch, wethouder Almere en Paul van der Linden, bestuurder Triade Vitree openden het symposium. Zij stonden stil bij het feit dat het de afgelopen jaren niet gemakkelijk is geweest en dat het nog steeds niet makkelijk is. “We moeten samen werken aan het doel om minder kinderen uit huis te plaatsen en met elkaar ervoor zorgen dat jeugdhulp nu ook gezinshulp is. Dat begint met goed luisteren. Het keyword is samen, we kunnen dit niet alleen, we zullen het met elkaar moeten gaan doen.”

Opening door Roelie Bosch, wethouder en Paul van der Linden, bestuurder Triade Vitree Opening door Roelie Bosch, wethouder en Paul van der Linden, bestuurder Triade Vitree

Tijdens een gesprek van vier Flevolandse wethouders met ervaringsdeskundige jongere Steph Bogart en ervaringsdeskundige ouders Monique Punter en Babette Brouwer wordt een aantal grote uitdagingen in de jeugdhulp samen verkend.

Steph heeft in drie pleeggezinnen gezeten en verschillende voogden gehad. Zij heeft weinig invloed ervaren op haar eigen hulpverleningsproces. Het gesprek gaat over hoe we het kind echt meer stem kunnen geven in de eigen toekomst.

Monique nodigt hulpverleners uit vanuit nieuwsgierigheid jeugdigen écht te proberen te begrijpen en de ouders als gelijkwaardige gesprekspartners te zien. Hulpverlening is complex en het is begrijpelijk dat je het als jeugdhulp soms ook even niet weet. Zij stelt het op prijs als hulpverleners dat ook gewoon aangeven.

Ook Babette benadrukt het belang van verbinding maken en samenwerken tussen jeugdhulp en ouders/jeugdigen. De uitdaging die zij aandraagt raakt direct aan de vraag wat we normaal en niet normaal vinden en aan hoe (hoog) we de lat leggen als het gaat om jeugdigen en gezinnen. Maar hoe haalbaar is de norm eigenlijk en zal er niet altijd een groep blijven die als puzzelstukje niet goed ‘inpassend te maken is’ in de puzzel? En mogen die mensen er ook gewoon zijn?

De wethouders geven aan dat alles begint met luisteren: luister naar het kind, naar de ouders maar zeker ook naar je eigen hart als hulpverlener. Durf te kleuren buiten de lijntjes en laten we als bestuur en werkgevers ook de veiligheid bieden voor de medewerkers om als het nodig is buiten de lijntje te kleuren. Wethouder Anjo Simonse sluit met een call to action: “Een kind heeft recht op ouders en recht om op te groeien in een gezin, de hulpverlener moet meer het huis in en laten we als bestuurders de hulpverleners die ruimte geven".

Bekijk hier de opnames van de opening en het interview. 

gesprek-aan-tafel-1-min-1648729247.jpg
gesprek-aan-tafel-2-min-1648729259.jpg
gesprek-aan-tafel-3-min-1648729273.jpg

Gesprek aan tafel o.l.v. Minchenu Maduro, met Babette Brouwer, Monique Punter, Steph Bogart, Madelon van Noort, Freek Brouwer, Anjo Simonse en Roelie Bosch

Leroy van der Hurk inspireerde alle deelnemers met zijn a capella "ZMOK- lied”. Hij nodigt de professionals uit om aan een ronde tafel te gaan zitten waarbij iedereen gelijkgestemd is en even veel recht heeft om hun zegje te doen. "Vergeet de dossiers af en toe, vergeet de regels, probeer nieuwe wegen in te slaan, fouten maken mag. De grootste fout die je als professional kunt maken is iets niet te doen, terwijl je gevoel zegt dat je iets wel moet doen".

Ard Pieter de Man gaf een inspiratiesessie over wat samenwerking succesvol maakt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgen de deelnemers verschillende tips: “Focussen op betere samenwerking en kennisuitwisseling leidt uiteindelijk tot betere resultaten dan te sturen op kosten”, ”zorg dat je elkaars doelen en belangen kent, neem de tijd voor samenwerking en besteed ook aandacht aan hoe je met elkaar omgaat”, “neem je eigen organisatie mee in de samenwerking en richt ook een bestuursstructuur in met de juiste balans tussen controle en vertrouwen”. Als laatste tip geeft Ard aan dat samenwerken het beste gaat onder het genot van een kopje koffie, een mooi moment voor een korte pauze.

Na de pauze volgt de eerste workshopronde. De deelnemers kiezen uit een van de volgende workshops:

· Verkennen samenwerking, door Ard Pieter de Man. Bekijk hier de sessie.

· Omgaan met elkaar met jezelf als instrument, door Malanca Schut. Bekijk hier de sessie.

· Inspiratiesessie ‘Laat je raken, bedreven in gelijkwaardige samenwerking’ door Kathinka Bruinsma, Marjan de Lange en een ervaringsdeskundige ouder. Bekijk hier de sessie.

· Workshop ‘stressvolle dynamiek in het zorglandschap’, door Marjon Kuipers en Maartje de Vries.
Opname van deze workshop is niet beschikbaar.

· Workshop ‘Als ik zeg Veer, zeg jij dan kracht?’ door Charlotte Vissenberg en Pamela Jakobs.
Opname van deze workshop is niet beschikbaar.

terugkoppeling-marjon-kuipers-min-1648730055.JPG
terugkoppeling-greet-meesters-min-1648730071.JPG

Terugkoppeling workshops door Marjon Kuipers en Greet Meesters

Na de lunchpauze wordt er gezamenlijk gekeken naar een filmpje over het lerende jeugdhulpnetwerk waar de Flevo Academie Jeugd momenteel hard aan werkt. De deelnemers geven hun input op de volgende vragen:

· Wat zijn de allergrootse uitdagingen in de jeugdhulp en de samenwerking tussen de betrokken schakels?

o Een kleine greep uit de antwoorden: “Veel meer naar elkaar luisteren, samenspraak, zie de financiering als medestander, wacht niet af tot iemand naar jou toe komt, maar ga actief naar de ander toe om tot een mooie samenwerking te komen.”

· Waar moeten we rekening mee houden als we met die uitdagingen aan de slag gaan?

o Een kleine greep uit de antwoorden: “De samenwerking, tussen ouders en hulpverleners maar ook hulpverleners onderling en organisaties die met ervaringsdeskundigen ouders en jongere werken. Goede communicatie en de matching (kijk goed naar de hulpverlener en het systeem van het gezin) en zorg dat de organisatie zich schaart achter de hulpverlener.”

De Flevo Academie Jeugd zal alle input gebruiken om het lerende netwerk verder vorm te geven.

Tijdens de tweede workshopronde kunnen de deelnemers kiezen uit een van de volgende workshops:

· Verkennen uitdagingen beweging 0 ‘Zoals het klokje thuis tikt…’ door Frits Bovenberg van Frits & Gijs VOF

f.bovenberg@icloud.com ) . Bekijk hier de sessie.

· Lezing “weten we van gekkigheid nog wat normaal is”, door Bert Wienen.

Opname van deze sessie is niet beschikbaar.

· Inspiratiessessie “de doorbraakmethode”, door Sandra Klokman en Eelke Blokker. Bekijk hier de sessie.

· Workshop inclusieve samenwerking voor een inclusieve leeromgeving, door Jantien Gerdes. Bekijk hier de sessie.

terugkoppeling-workshops-eelke-blokker-min-1648730603.JPG
terugkoppeling-workshops-bert-wienen-min-1648730621.JPG
terugkoppeling-workshop-jantien-gerdes-min-1648730643.JPG

Terugkoppeling workshops door Eelke Blokker, Bert Wienen en Jantien Gerdes

De dag wordt afgesloten met een muzikale workshop van klassiek naar jamming door Richard de Hoop. Hij gebruikt de teamrollen van Dr. M. Belbin als uitgangspunt voor verschillende instrumenten. Via Het Orkestspel - Richard de Hoop - Speel jij mee? kun je een korte test doen die je naast heel veel plezier een voorzichtige indicatie geeft van de persoonlijke instrumenten (teamrollen) die jij kunt inzetten wanneer je samenwerkt met anderen.

Laten we vooral met elkaar gaan jammen om daarna weer mooie klassieke stukken te gaan schrijven.

Steph en Minchenu sluiten de dag gezamenlijk af: “Laten we leren door te doen, we zijn allemaal anders en dat is juist zo mooi en alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!”

Afsluiting door Steph Bogart en Minchenu Maduro Afsluiting door Steph Bogart en Minchenu Maduro


Naast de foto's en filmopnames van de hele dag, heeft Corien Bögels ook een beeldverslag van het symposium gemaakt. De stopmotion kun je hieronder bekijken.