Nieuws

9e Jaarcongres huiselijk geweld: intieme terreur. 24 november in de Reehorst in Ede

Op 24 november is het 9e Jaarcongres huiselijk geweld. Het congres vindt plaats in De Reehorst in Ede. Met als onderwerp: Intieme terreur. De kosten van het congres zijn €325,00 excl. BTW.

Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld en kenmerkt zich door een patroon van controle en dwang: isoleren, vernederen, intimideren van de partner tot ernstig fysiek geweld en seksueel geweld. Of om controle van de financiën en dreigementen (tegen het slachtoffer, de kinderen of huis­dieren).

• Vrouwen, mannen en kinderen kunnen slachtoffer zijn van intieme terreur. Weet dat gender een rol speelt bij dwang en controle: vrouwen zijn vaker slachtoffer.

• Intieme terreur komt voor in alle lagen bevolking.

• Laat je niet leiden door eerste indrukken en eigen voorkeuren. Bij intieme terreur kan de ene betrokkene kalm en prettig overkomen, de ander verward en grillig.

• Intieme terreur is eenzijdig, maar kan gepaard gaan met verzet door het slachtoffer. Denk bij geweld door beide partners niet te snel “Waar twee vechten, hebben twee schuld”.

• Intieme terreur hoeft niet altijd gepaard te gaan met fysiek geweld.

• Impact op kinderen is groot. Bij intieme terreur worden kinderen zelf ook vaak gekleineerd, gedwongen of gecontroleerd door de pleger.

Tijdens dit congres worden nieuwe inzichten, werkwijzen en visies vanuit verschillende disciplines en richtingen gedeeld. Wij heten u graag van harte welkom op deze informatieve en inspirerende dag!

Lees meer over dit congres op de congreswebsite www.huiselijkgeweldcongres.nl.