Nieuws

Verslag workshop Trauma


Gedrag bij kinderen of jongeren wat niet direct goed te begrijpen is zoals boze buien, agressie, weglopen of angst en paniek. Dit zijn problemen die mogelijk voortkomen uit wat het kind of de jongere heeft meegemaakt, door nare gebeurtenissen ook wel een trauma genoemd.

Door bewust te worden van deze overlevingsmechanismen, zul je het gedrag beter leren begrijpen, en samen met het kind of jongere grip krijgen op dit gedrag.

De workshop Trauma geeft inzichten op welke manieren je dit kunt doen en hoe dit gedrag te herkennen is.

 

Onder leiding van Tjitske Sytema- Algra, orthopedagoog generalist en emdr therapeut. Werkzaam bij Accare, kinderen in jeugdpsychiatrie. Met name betrokken bij kinderen waar sprake is van angst, trauma en hechtingsproblematiek.

De workshop start met een korte voorstelronde door Tjitske, zoals hierboven beschreven stelt zij zichzelf voor. Vervolgens wordt er verteld wat er op het programma is en Tjitske benadrukt hierbij dat ondanks dat de deelnemers hulpverleners zijn het onderwerp ook voor hen heftig kan zijn en dat het belangrijk is om hierbij stil te staan.

Er word door Tjitske een korte video gestart waarna er ingezoomd wordt op wat een trauma is. Met het huiswerk dat ingebracht is door de deelnemers geeft Tjitske aan dat een trauma door verschillende ervaringen gecreëerd kan worden, ook de klachten en gevolgen ervan.                                               

Tussendoor worden vragen van de deelnemers beantwoord, hier is overigens genoeg ruimte voor tijdens de hele workshop.

Tijdens de workshop word er ingegaan op verschillende casuïstiek met de behandelingen en de hulp die hulpverleners kunnen aanbieden.

Wat zo mooi is aan de workshop is dat er gebruik gemaakt wordt van real-life voorbeelden. Het was een zeer leerzame en interactieve workshop.

Er wordt afgesloten met Tjitske met een tip: wees evidance bassed.

De workshop word nog een keer aangeboden op 20 mei 2021, we hopen u dan te zien.