Nieuws

Verslag gehechtheid en hechtingsproblematiek

Workshop gehechtheid en hechtingsproblematiek 11 februari 2021: Soms kom je bij kinderen of jongeren gedrag tegen wat niet direct goed te begrijpen is; boze buien, agressie, weglopen of angst en paniek. Deze problemen in gedrag kunnen voortkomen uit wat een kind/jongere heeft gemaakt. Bijvoorbeeld door nare gebeurtenissen; trauma.

Kinderen met deze voorgeschiedenis zullen meer en vaker dan andere kinderen terugvallen op overlevingsgedrag; gedrag wat gestuurd wordt door reflexen en niet door denken.              Het leerdoel van de workshop is dan ook dat je bekend wordt met de kenmerken van deze problematiek.

Onder leiding van Tjitske Sytema- Algra, orthopedagoog generalist en emdr therapeut. Werkzaam bij accare, kinderen in jeugdpsychiatrie. Met name betrokken bij kinderen waar sprake is van angst, trauma en hechtingsproblematiek.

Tjitske start met een korte voorstel ronde, gevolgd met een korte inleiding van het programma. Ze start met een kort filmpje genaamd ‘snap mij dan’.

Tjitske maakt gebruik van de ingebrachte casuïstiek.

Wat is gehechtheid? Is de vraag die gevraagd word omdat het de basis is aldus Tjitske. De vraag wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden en video’s.

Er wordt door de spreekster rekening gehouden met een korte pauze waarna de deelnemers uiteen gaan in Breakoutrooms om een opdracht te maken.

Hierna komt iedereen terug en bespreekt de spreekster de vragen. Het is een interactieve workshop waarbij de deelnemers ook vragen kunnen stellen en  actief aan de gang zijn.

Vervolgens krijgen de deelnemers weer een stukje theorie aan de hand van een Powerpoint. De workshop wordt vervolgens afgesloten. Het vervolg is de workshop Trauma.

De workshop wordt op 10 juni nogmaals aangeboden voor als je de workshop gemist hebt.