Nieuws

Learn2work in coronatijd, hoe gaan de jongeren en werknemers hier mee om

Learn2work in de corona tijd

Op 15 maart 2020 werd het bekend dat alle scholen dicht moesten, waaronder ook Learn2work.

Learn2work is een leerwerktraject waar jongeren van 17 t/m 27 jaar voorbereid worden op een terugstroom naar school of werk. Deze jongeren zijn door verschillende redenen uit het regulieren schoolsysteem gevallen. Bij Learn2work krijgen zij de mogelijkheid om in een jaartraject een startkwalificatie te behalen om.

Nu Learn2work dicht moest door de coronacrisis kan dit grote gevolgen hebben op de ontwikkelingen van deze jongeren. Het stukje controle en structuur die Learn2work aanbiedt valt weg. Hoe gaan de jongeren hier mee om? Om dit te onderzoeken ben ik in gesprek gegaan met een aantal jongeren en medewerkers.

Toen Learn2work dicht ging moest er natuurlijk veel geregeld worden, wie pakt wat op, wie is verantwoordelijk voor wat, hoe gaan we de lessen door laten gaan, hoe pakken we online coaching op, hoe verspreiden we goed de informatie? Dit waren allemaal vragen die over tafel gingen bij het spoedoverleg de maandag na aankondiging van sluiten. Hier zijn toen in het team duidelijke afspraken over gemaakt en zijn de docenten, stagiairs en jongeren benadert. In eerst instantie werd er natuurlijk gehoopt dat de sluiten van korte duur zou zijn. De jongeren kregen wekelijks huiswerk en er werd veel ingezet op de online coaching. Toen het bleek dat de sluiting langer zou duren dan gehoopt, werd er gekeken naar online lessen via Skype. Dit bleek nog een hele klus en niet alle docenten bleken even goed om te kunnen gaan met het online platform. Het was even helemaal opnieuw het wiel uitvinden, want hoe geef je online les waarbij de stof goed overkomt naar de leerlingen. Ook de online coaching verliep niet altijd even soepel, er is veel variatie qua jongeren. Sommige jongeren doen niet anders dan constant online zijn en via telefoon en videobellen te communiceren. Daarnaast is er nog een hele andere groep jongeren die hier wat minder goed mee overweg kunnen. De coaches merkte dat de gesprekken oppervlakkig bleven en dat de jongeren zich niet op hun gemak voelden achter zo’n camera. Op dat moment is er bij de gemeente een aanvraag ingediend of Learn2work toch weer een aantal moment per week open kon om deze één op één begeleiding weer op te kunnen pakken. Dit mocht gelukkig en vanaf dat moment konden jongeren die hier duidelijk behoefte aan hadden weer een moment per week naar school.  Verder is het project “sportmaatjes” opgezet, dit project is voor de jongeren die behoefte hebben aan beweging in combinatie met een stukje coaching. Het samen sporten motiveert en zo praat je gemakkelijker met elkaar. Er wordt door een aantal jongeren actief mee gedaan aan dit project.

Verder ben ik in gesprek gegaan met een aantal leerlingen, hoe gaan zij om met deze verandering, wat vinden ze van de online lessen en coaching en is het niet heel lastig om niet terug te vallen in oude gewoontes? Ik merkte in deze gesprekken dat de belevingen rond om deze situatie verdeeld waren. Bij een aantal jongeren hoorde ik de verwachte reacties. Zij gaven aan dat ze het moeilijk vonden om zichzelf te motiveren om aan school te gaan, dat ze de sociale contacten misten en dat ze terug begonnen te vallen in oude gewoontes zoals tot laat gamen. Eén meisje waar ik mee in gesprek ging gaf zelfs aan dat haar hele ontwikkeling een achterstand oploopt door deze crisis. Haar hoofddoel is het leren en begrijpen van de Nederlandse taal. Deze ontwikkeling liep veel harder toen ze nog naar school ging dan nu, dit demotiveerde haar extreem. Echter naast deze negatieve ontwikkelingen door corona ben ik met een aantal jongeren in gesprek geweest die deze corona tijd eigenlijk helemaal niet zo erg vonden. Dit was niet omdat ze nu constant op de bank konden hangen en tv kijken. Nee, door het thuis zitten hadden zij meer energie en tijd om andere activiteiten te ondernemen. Zo vertelde één jongere dat hij nu tijd had om te gaan sporten samen met zijn vader en dat hij nu bewuster let op wat hij eet. Dit was iets wat hij graag wilde gaan doen maar dat als hij de hele week naar school moest hij hier vaak geen energie meer voor had. Ook was de verleiding van de Albert Heijn om de hoek toch wel groot. Een andere jongeren gaf aan dat hij altijd veel energie verloor aan de busreis van en naar Learn2work, dat hij heel blij was dat dit niet meer hoefde. Hij had nu weer energie om zijn hobby op te pakken.

Zoals een jongere terecht als opmerking maakte “door deze coronacrisis leer je wel of je klaar bent voor het ROC of niet” en gelukkig is er na de zomervakantie nog steeds een grote groep die uitstroomt naar het ROC. Er is met bijna alle jongeren nog goed contact en er is maar één jongere (tijdelijk) gestopt bij Learn2work, omdat er helaas geen contact met haar was te krijgen.

Learn2work blijft helaas nog voor een groot deel dicht tot na de zomer. Alleen de jongeren die uitstromen naar het ROC komen op dit moment veel op Learn2work. Dit om de laatste dingen af te ronden en volledig klaar te zijn voor hun uitstroom.

De coronatijd was en is een zware tijd, ook voor Learn2work. Er moest veel geregeld worden en niet alles liep altijd even soepel. Toch zijn zowel coaches als leerlingen over het algemeen tevreden over hoe het is aangepakt. De leerlingen zijn blij dat er door de hele periode door goed op hen is gelet. De coaches zijn blij dat met bijna alle leerlingen nog contact is en dat er bijna niemand is uitgevallen. Wel hopen ze natuurlijk allen dat ze weer snel terug kunnen naar normaal les geven en coachen op locatie.