Nieuws

Werksessie rol van ExpEx jongeren in de Flevo Academie Jeugd

Datum: 7 november

Aanwezig: Vijf ExpEx jongeren, Maurits Boote, Pamela Jakobs onderzoeker Windesheim, Esther de Ruigh CMO Flevoland, Dorine ten Doeschot CMO Flevoland

Algemene indruk Windesheim

Het doel was om in kaart te brengen welke activiteiten ExpEx jongeren kunnen doen binnen de Flevo Academie Jeugd. Pamela had voor deze werksessie een document geschreven waarin het doel en de activiteiten van de Flevo Academie stonden beschreven. Maurits Boote was ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Hij kwam een half uur later dan gepland.

Voordat we aan de slag gingen kregen de deelnemers de kans om van te voren de mogelijkheid om vragen te stellen over de Flevo Academie Jeugd. Pamela had het stuk mondeling toegelicht omdat een van de jongeren hier de voorkeur aangaf. Hoewel jongeren niet perse aangaven dat zij moeite hadden met het stuk, riepen ze op om de stukken leesbaar te houden. Vermijd vakjargon. Naderhand gingen we in twee groepen uiteen om te verkennen welke manier ExpEx jongeren ingezet kunnen worden. De opbrengsten staan hieronder beschreven.

Activiteiten

Lezingen

- Voorbereiding van een lezing:

o Mee bepalen van de thema’s voor aankomende lezingen.

o Helpen bij het uitnodigen van professionals en cliënten. (Een oproep vanuit ExpEx kan wellicht bevorderlijk zijn.)

- Tijdens een lezing:

o Een voorwoord geven vanuit persoonlijke ervaringen.

o In gesprek gaan met de spreker tijdens het voorwoord of de afsluiting. Dit vraagt wel voorbereiding tussen de spreker en ExpEx jongere.

o Tijdens de discussie kunnen ExpEx jongeren inhaken.

o Een panel organiseren met expex jongeren en ouders met ervaring jeugdhulp die een reflectie geven op de presentatie.

Actieleerbijeenkomsten

- ExpEx jongeren geven aan dat het goed is als er altijd een expex jongere aanwezig is bij de actieleerbijeenkomsten, als luis in de pels of om de blinde vlek van professionals te benoemen. Van ExpEx jongeren kunnen professionals leren wat binnen de hoofden van hun cliënten omgaan. Het thema/casuïstiek moet wel aansluiten bij de ervaringen van de ExpEx jongere. Dit moet van te voren kritisch beoordeeld worden.

- Het interviewen van jeugdigen en ouders die betrokken zijn bij de casus. Peer-to-peer interviews levert andere data op. ExpEx jongeren moeten dan wel van te voren getraind worden.

Kenniscafés

- Voorbereiding: aanbevelingen uit actieleerbijeenkomsten en lezingen voorleggen aan hun netwerk en clientraden om dit vervolgens te kunnen presenteren tijdens de kenniscafés.

- Tijdens de kenniscafés met een belletje tussentijds inhaken op wat er gezegd wordt. Dit maakt het speels.

- Werken met een binnen en buiten kring.

Website

- De rol van ExpEx jongeren in de FAJ beschrijven.

- Technische ondersteuning (hoewel dit niet perse een rol is voor ervaringsdeskundigen.)

- Vanuit ExpEx jongeren aangeven waarom de website zo belangrijk is.

- Wist je datjes beschrijven.

- Een column.

- Een filmpje met expex jongeren over de activiteiten. Een video verslag.

Symposium

- Deelname in de commissie van het symposium en vanuit daar vast te stellen wat hun rol gaat zijn.

Randvoorwaarden (in het algemene en voor activiteiten specifiek)

- Werken met ExpEx jongeren vraagt om het gebruiken van begrijpelijke taal. Ook stigmatiserende woorden moeten voorkomen worden. Dit voorkomt uitsluiting.

- De ExpEx jongere wordt gezien als een gelijkwaardige partner en wordt gesteund door professionals om hun stem te laten horen.

- Bij de actieleerbijeenkomsten willen de ExpEx jongeren deelnemen in tweetallen voor steun.

Neem voor vragen contact op met flevoacademiejeugd@windesheim.nl