Nieuws

Verslag bijeenkomst voor ouders 6-2 2020 Flevo Academie Jeugd Locatie: Windesheim te Almere

Terugkoppeling bespreking adviezen ouders met projectteam Flevo Academie Jeugd

• Deze verslagen zullen nog iets aangepast (geanonimiseerd) op de website komen. Mensen kunnen ook reageren door te mailen.

• De lezingen zullen niet worden opgenomen maar van elke lezing volgt een verslag die op de website wordt geplaatst en vaak zal ook de presentatie (powerpoint) op de website terug te vinden zijn.

• Het lijkt ons heel leuk om rondom die film die Babette ons aanraadde (System Crasher) iets te organiseren. We zullen de film eerst zelf even willen zien maar nemen daarna contact op met Babette.

• De eerstvolgende lezingen zijn 3 maart (eerste 1000 dagen van een kind) en 23 maart (complexe scheidingen). Beiden in Lelystad. Er zullen ExpEx jongeren aanwezig zijn maar we vinden het belangrijk dat er ook ouders zijn. Wie van jullie zou er kunnen komen en zou na afloop bij willen dragen aan de discussie? Reiskosten en AH bon zijn mogelijk. Zie hier voor tijden en locatie: https://www.flevoacademiejeugd.nl/ Mocht je niet aanwezig kunnen zijn maar wel graag vragen willen stellen aan de spreker? Stuur mij dan even een mailtje, dan zorg ik dat je vragen gesteld worden.

• Wie van jullie vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan de website? Bijvoorbeeld in de vorm van een filmpje of een interview (tekst). Laat mij weten.

• Sandra heeft ons inmiddels uitgenodigd voor themamiddag 18-18+. Ik zal aanwezig zijn.

• Sandra laat Lieske weten als ze een interessante spreker weet over passend onderwijs.

• Veel van jullie hadden aangegeven o.a. waarheidsvinding een heel belangrijk onderwerp te vinden. Vandaag hoorde ik dat dit onderwerp middels actieleren aangepakt zal worden.

Aanwezigen

Op 6-2 vond een derde bijeenkomst plaats voor Flevolandse ouders in het kader van de Flevo Academie Jeugd. Drie ouders namen deel. Ook Nely Sieffers was weer aanwezig vanwege haar rol als Regio-ambassadeur cliëntperspectief in de provincie Flevoland. De bijeenkomst werd geleid door Lieske Carrière, onderzoeker bij Windesheim en zij maakt deel uit van het projectteam van de Flevo Academie Jeugd. De ouders waren allen moeder, woonachtig in Almere en ook bij de andere bijeenkomsten van de Flevo Academie Jeugd aanwezig geweest.

Doel

Deze bijeenkomst stond ik het teken van het inventariseren van thema’s die ouders belangrijk vinden en waar de Flevo Academie Jeugd zich op zou moeten richten.

Algemene punten

Hier onder volgen eerst wat algemene punten die zijn besproken. • Vanaf 27-2-2020 draait de Duitstalige film system crasher in de bioscopen in Nederland. Een aanwezige ouder heeft de film al gezien bij de voorpremière en raadt het aan om de film bijvoorbeeld in het kader van de Flevo Academie Jeugd te draaien inclusief voor- en nabeschouwing. Zij heeft contacten met de distributeur.

Link naar trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zFvf1446f1I 


Synopsis

De negenjarige Benni hunkert naar een warm en permanent thuis, maar door een jeugdtrauma is ze onhandelbaar. Haar laatste hoop is de jonge anti-agressiecoach Micha, die iets van zichzelf in het meisje herkent. Maar er zijn grenzen aan de hulp die hij kan bieden. System Crasher is een indringend en confronterend drama dat aantoont dat de huidige jeugdzorg tekortschiet in de opvang van complexe gevallen. Een actueel thema waar de politiek vooralsnog geen oplossing voor biedt. System Chrasher is de Duitse Oscarinzending en won meerdere prijzen waaronder een Zilveren Beer op het Filmfestival van Berlijn.

• 25-2 organiseert OCO in het kader van het Breed Overleg en de adviesraad sociaal domein een thema-avond over 18- 18+. Het projectteam van de Flevo Academie Jeugd wordt uitgenodigd.

• Ouders geven als tip om de lezingen voor een grotere groep toegankelijk te maken om deze op te nemen en uit te zenden in een afgeschermde omgeving. Lieske zal dit bespreken met het projectteam.

• De verslagen van de bijeenkomsten met ouders zouden op de website van de Flevo Academie Jeugd geplaatst moeten worden met een mogelijkheid voor ouders om daar op te reageren. Lieske gaat dit bespreken met het projectteam.

Thema’s van ouders

In twee groepjes gingen ouders aan de slag met een grote lijst thema’s die spelen binnen de jeugdhulp. Deze thema’s kwamen uit de eerdere bijeenkomsten met ouders, bijeenkomsten met jongeren en verschillende onderzoeken van Windesheim en gesprekken met professionals. Aan de groepjes de vraag om deze thema’s te verdelen onder de verschillende activiteiten van de Flevo Academie, te prioriteren en eventueel nog thema’s zelf toe te voegen. (zie voor lijst met alle thema’s laatste pagina). De groepjes hebben vaak meerdere thema’s samengenomen omdat ze die bij elkaar vonden horen.

Groep 1

Lezingen over:

Groep 1 zou graag meer kennis bij professionals willen over:

• Belang kind/gezin voorop; stem van kinderen, jongeren en ouders; gezamenlijke besluitvorming.

• Huisvesting jongeren in de brede zin, waar moeten kinderen tussen 6-12 en 12-18 die niet thuis maar ook niet in een pleeggezin of gezinshuis terecht kunnen, wonen? Bijvoorbeeld kinderen met autisme die door hun gedrag een gevaar vormen voor hun omgeving?

• Er zou bij alle hulpverleners en in het onderwijs meer kennis moeten zijn over autisme.

Actieleren:

Groep 1 zou de volgende vraagstukken graag middels actieleren aanpakken.

• Goede triage en verklarende analyse aan de voorkant (goed de ernst van de situatie kunnen inschatten en de echte problemen achterhalen).

• Preventie en informele zorg

• Waarheidsvinding

Meer onderzoek naar:

Groep 1 vindt dat er meer onderzoek gedaan zou moeten worden naar:

• Onderwijs en zorg als één geheel zien.

Ouderinitiatief:

Groep 1 ziet wel een ouderinitiatief zitten over cultuurcompetente professionals.

• Die professionals bezitten het vermogen, de houding, inzichten en vaardigheden om met mensen van verschillende culturele achtergronden sensitief om te gaan en effectief te handelen. 

• Ouders zouden dan aan andere ouders tijdens een bijeenkomst willen vragen hoe opvoeden in hun land/cultuur gaat. Professionals mogen luisteren en meedoen.

Groep 2

Lezingen

Groep 2 vindt dat er meer kennis bij professionals zou moeten zijn over:

• Huiselijk geweld, ouderverstoting, complexe scheidingen, waarheidsvinding

• Passend onderwijs. Hoe zit dat? Wat kan wel of niet? Maatwerkoplossingen.

Meer onderzoek naar:

Groep 2 vindt dat er meer onderzoek gedaan zou moeten worden naar:

• Leefklimaat; repressie; stoppen met separeren; invloed van therapie en behandeling op identiteitsvorming van jongeren

• Pleegzorg, continuïteit in gezin, is het de meest passende plek, is er aanvullende zorg beschikbaar?

Actieleren

Met de volgende onderwerpen zouden professionals middels actieleren aan de slag moeten gaan.

• Bejegening,

• Toegang jongvolwassenen

• Hulp vanuit gezinsperspectief organiseren

• Goede triage en verklarende analyse

• Cultuurcompetente professionals

• Proces van hulpvraag tot passende hulp

Kenniscafé of interactieve bijeenkomst

Er zou een kenniscafé of interactieve bijeenkomst georganiseerd moeten worden over:

• Gezamenlijke besluitvorming 1

https://sociaal.net/achtergrond/cultuurcompetente-sociale-professionals/

Lijst met thema’s.

Hier onder volgt de lijst met onderwerpen die van te voren was verzameld aan de hand van eerdere onderzoeken en bijeenkomsten met ouders en jongeren. Deze lijst is aangevuld met de onderwerpen die ouders deze huidige bijeenkomst nog hebben toegevoegd.

o Flevo Academie Jeugd

▪ Werken met doelen van jeugdigen en ouders

▪ Goed de ernst van de situatie inschatten en het complete plaatje van het probleem achterhalen

▪ Complexe scheidingen

▪ Preventie en informele zorg

▪ Stoppen met separeren

o Nieuw:

▪ Bejegening

▪ Cultuurcompetente professionals

▪ Repressie (structuur, regels, dwang en straf)

o Ouders

▪ De combinatie van psychische en lichamelijke problematiek

▪ Huiselijk geweld

▪ Jeugdzorg aanbod

▪ Complexe scheidingen

▪ Waarheidsvinding

▪ Ouderverstoting

▪ Toegang jongvolwassenen

▪ Zorg vanuit gezinsperspectief organiseren

▪ Belang kind en gezin, stem hebben

▪ Pleegzorg

▪ Autisme ▪ Passend onderwijs

▪ Proces van hulpvraag tot hulp

o Jongeren

▪ Leefklimaat (pedagogisch klimaat) op een groep

▪ Invloed van therapie op de identiteitsvorming van jongeren

▪ Startende jeugdhulpprofessionals

▪ Huisvesting jongeren

Neem voor vragen contact op met flevoacademiejeugd@windesheim.nl