Nieuws

Verslag bijeenkomst voor ouders 21-1 2020 Flevo Academie Jeugd Locatie: Windesheim te Almere

Aanwezigen

Op 21-1 vond een tweede bijeenkomst plaats voor Flevolandse ouders in het kader van de Flevo Academie Jeugd. Vijf (groot)ouders namen deel. Allen hebben ervaring met jeugdhulp. Nely Sieffers was ook aanwezig in haar rol als Regio-ambassadeur cliëntperspectief in de provincie Flevoland. Nely heeft tevens ervaring met jeugdhulp. De bijeenkomst werd geleid door Lieske Carrière, onderzoeker bij Windesheim en zij maakt deel uit van het projectteam van de Flevo Academie Jeugd. Eén ouder had zich van te voren afgemeld. De aanwezige (groot)ouders zijn allen moeder en wonen in Almere. Ze hebben allen positieve en negatieve ervaringen met jeugdhulp op verschillende gebieden uiteenlopend van hulp voor kinderen met autisme, complexe echtscheidingen, jeugdbescherming, hulp voor een kind met complexe diagnose.

Doelen

Deze bijeenkomst stond ik het teken van:

• Ouders informeren over de Flevo Academie Jeugd

• De ouders beter leren kennen

• Antwoorden op de volgende vragen:

    o Wat vinden ouders een prettige, zinvolle en haalbare manier om hun stem te laten   horen binnen de Flevo Academie Jeugd?

   o CMO Flevoland is aan het verkennen of er behoefte is aan een georganiseerde groep van ervaringsdeskundige ouders. Zouden ouders dit willen en wat vinden zij dan belangrijk?

• Bijdragen aan een verandering waardoor het ouderperspectief meer centraal komt te staan bij de jeugdhulp.

Waarden van ouders

Omdat we met de Flevo Academie Jeugd willen dat het ouderperspectief in de jeugdhulp meer centraal komt te staan, zijn we de bijeenkomst begonnen met ouders de vragen welk woord voor hen alles samenvat van zij belangrijk vinden bij ouderparticipatie bij de Flevo Academie Jeugd.

• Samen

• Samenwerking

•Gelijkwaardigheid

• Serieus nemen

• Niet alleen horen maar ook luisteren

• Belang van het kind voorop

• Dat kinderen kind mogen zijn

• Als ouders moet je boven de problematiek kunnen staan

• Terugkoppeling krijgen

Tips en adviezen van ouders voor de activiteiten van de Flevo Academie Jeugd

• Lezingen

   o Gebruik actieve werkvormen bij de lezingen, organiseer bijvoorbeeld een panel bij de lezing met deelnemers met verschillende perspectieven waaronder ouders.

   o Als ouders niet aanwezig kunnen zijn, biedt hen dan de kans om bijvoorbeeld van te voren vragen in te sturen zodat zij toch antwoorden kunnen krijgen op hun vragen en het ouderperspectief ook bij de vragen aan bod komt. 

• Accreditatie

o Deelnemers zouden punten moeten krijgen voor het daadwerkelijk toepassen van het geleerde, good practise, in plaats van het bijwonen van een sessie.

• Zoek verbinding met het Breed Overleg en de Adviesraad Sociaal Domein.

Zinvolle, nuttige en prettige participatie van ouders

Ouders hebben aangegeven waar zij enthousiast over zijn en gemotiveerd voelen om aan deel te nemen, welke rollen ze voor zichzelf zien weggelegd, welke praktische wensen ze hebben, welke algemene wensen ze hebben en welke thema’s ze zien voor de Flevo Academie om mee aan de slag te gaan. De bijeenkomst 6-2 zal nog verder ingegaan worden op de thema’s.

• Motivatie voor

o Zelf een lezing houden waar professionals naar ervaringen van ouders luisteren o Verhalen van ouders op de website

o Dingen doen, organiseren

o Deelnemen kenniscafé, daten van ouders met professionals

o Meedenken over en meedoen aan lesprogramma’s

o In een panel zitten of discussiegroepje

o Een verschil willen maken voor jongeren

o Creatieve denktank

o Meedenken voor ideeën voor betere zorg

o Participeren opzetten ouderplatform

o Communicatie/verbinding maken tussen (groot)ouders en professionals

• Rollen

o Luis in de pels

o Uitleggen waarom het belangrijk is het complete plaatje in het oog te houden en geen ‘etiketjes’ te plakken

o Rooksignaal afgeven bij misstanden

o Vertegenwoordiger van ouderplatform die aansluit en terugkoppelt aan ouderplatform maar ook van ouders actief iets inbreng bij bijeenkomst en daar als volwaardig lid serieus genomen wordt door partijen.

• Thema’s voor de Flevo Academie Jeugd

o De combinatie van psychische en lichamelijke problematiek

o Huiselijk geweld o Jeugdzorg aanbod

o Complexe scheidingen

o Waarheidsvinding

o Ouderverstoting

o Toegang jongvolwassenen

o Zorg vanuit gezinsperspectief organiseren

o Belang kind en gezin, stem hebben

o Pleegzorg • Praktisch

o Communicatie via mail of bellen

o Vrijwilligersvergoeding wenselijk

o Liefst in de buurt, Almere

• Wensen:

o Subsidiemogelijkheid om ouder te ondersteunen bij initiatieven

o Budget voor realiseren ouderplatform

• Overig

o Breed inzicht in ervaringen van ouders nodig

o Belangrijk dat ouders voldoende inhoudelijke kennis hebben o Deelname moet constructief zijn en tot iets leiden

o Stimuleren good practice professionals implementatie van dat wat door ombudsman, ouderplatform, wetenschap aangedragen wordt.

Een aantal ouders gaf aan, dat zij aan meerdere verschillende activiteiten mee willen doen ,om daarna te bepalen welke soort activiteiten het beste passen.

Collectief ouderplatform, verkenning CMO Flevoland

Dit punt is kort besproken. Dorine van CMO kon helaas niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn maar heeft wel een schriftelijke toelichting op de verkenning meegegeven en een lijst met vragen. Ouders hebben die meegekregen en een enkele ouder heeft de vragenlijst al ingevuld en aan Lieske geretourneerd. Lieske zal zorgen dat de informatie weer bij Dorine komt.

• Eerste indruk:

o Sommige ouders enthousiast

o In elk geval één ouder kritisch, heeft liefst helemaal voor en door ouders en niet nog een ondersteunende partij er bij zoals CMO

Neem voor vragen contact op met flevoacademiejeugd@windesheim.nl