Nieuws

Verslag bijeenkomst voor jongeren L2W 21 oktober 2019 Locatie: Learn2Work Almere

Aanwezig:

Lieske Carrière gespreksleider, onderzoeker

Pamela Jakobs verslaglegger, onderzoeker

2 jongeren

Algemene indruk onderzoekers

We hadden een panelgesprek voor een groep jongeren voorbereid maar op de afgesproken tijd was slecht één jongere aanwezig. Na overleg met de jongere besloten we deze jongere open te interviewen. Waarbij één onderzoeker vragen stelde en de andere onderzoeker meeschreef. Na ongeveer een half uur sloot een tweede jongere aan. We hervatten het gesprek met z’n vieren. De jongeren bleken allebei veel ervaring te hebben met jeugdhulp. De eerste jongere leek zoekende in wat hij wel en niet over ervaringen wilde vertellen. De tweede jongere leek luist goed te weten wat hij wilde delen. Er zijn geen geluidsopnames van het gesprek gemaakt. Hier onder staat een uitwerking van de signalen die zijn opgehaald bij het gesprek. Deze zijn ook aan het eind van het gesprek met de jongeren vastgesteld.

Hulpverlening jongeren:

- Residentiele jeugdhulp voor een lange periode (meerjarig)

- Jeugdbeschermingsmaatregel

Thema’s die onder jongeren spelen in Almere (algemeen)

Criminaliteit

- Jongere geeft aan dat er onder jongeren in Almere een onveilige sfeer hangt. “Er zijn jongeren met een mes opzak.”

- Jongere geeft aan dat er in Almere genoeg kansen zijn, maar als die op zijn dan kan je in de problemen komen.

Leefbaarheid

- De natuur in Almere is volgens een jongere saai. Er zijn weinig plekken waar je windvrij kan staan.

Huisvesting – Jongeren Daklozen hulp

- Voor dakloze jongeren is er geen hulp en moet er betere hulp komen. De jongere kwam op een gegeven moment terecht voor een afspraak bij het Leger des Heils en had het gevoel dat een verslaafde beter werd geholpen dan een jongere.

- Er is een gebrek aan betaalbare woningen voor jongeren in Almere. De gemiddelde wachttijd is ongeveer 8 a 10 jaar.

Thema’s mbt jeugdhulp

- Leefklimaat op de groep.

o Crimineel gedrag. Jongeren gaven aan dat er op de groep veel sprake is van criminaliteit. “Om een groep te kunnen overleven moet je het gedrag overnemen (verhardend).” Jongeren zagen dit als de enige mogelijkheid.

o Veel regels. Een jongere gaf aan dat hij door de leefregels weinig bewegingsvrijheid had. “Je hebt weinig plek om te ademen.”

o Veel onervaren begeleiders en weinig ervaren begeleiders. Dit wordt gezien als een gemis.

o Deze jongeren hadden het idee door hun jarenlange ervaring met het systeem de begeleiders om de tuin te kunnen leiden en hun zin konden krijgen. Er waren geen ervaren begeleiders die daar door heen konden prikken.

o Op een groep wordt niet gekeken naar je persoonlijke talenten en behoeften. Dit belemmert je ontwikkeling.

- De hulp

o Jongeren gaven aan dat zij van te voren niet wisten dat zij naar een residentiele instelling gingen en de reden hiervoor was ook niet duidelijk.

o Jongeren geven aan dat zij vaak niet gevraagd zijn welke hulp zij nodig hadden en hun visie tav de hulp. Ze hadden het gevoel dat zij niet in discussie konden gaan met de hulpverlening.

o Gedwongen karakter. Jongeren gaven aan dat de hulp een geforceerd karakter had: “Als je de persoonlijke behandeling/therapie afsloeg dan zaten daar consequenties aan vast, zoals het afnemen van privileges.” Ook gaven jongeren aan dat het doorstromen naar een gesloten instelling een mogelijke consequentie was. Een jongere noemde dat dit een verwarrend effect had, omdat wanneer hij wel zijn best deed (lees: het volgen van de ‘verplichte behandelingen), alsnog in de instelling moest verblijven.

o Identiteitsvorming: jongeren gaven aan dat de therapieën die zij hebben gekregen invloed heeft gehad op hun identiteitsvorming.

o Objectiever/kritischer kijken. Een jongere gaf aan dat in de jeugdhulp te weinig objectief wordt gekeken naar het probleem.

o Een jongere gaf aan dat hij veel therapieën heeft gekregen en op een groep werd geplaatst, terwijl de problemen voornamelijk voortkwamen uit een onveilige thuissituatie. Zijn ouders kregen geen hulp. - Continuïteit van de hulp.

o Er zijn veel wisselingen in de hulpverlening en er werken veel flexwerkers op een groep. De overdracht van de begeleiding gaat vaak fout.

o Wachtlijsten. Jongeren geven aan dat zij lang hebben moeten wachten op behandelingen, nieuwe woonplek.

Neem voor vragen contact op met flevoacademiejeugd@windesheim.nl