Inhoud werksessies Jeugdhulpsymposium 2023-1

Werksessies ronde 1:

1 - Vrijwillige en gedwongen hulpverlening - Denise Verkroost (universiteit Leiden)

Hoe ziet de rechtsbescherming voor ouders en kinderen die met een drangtraject te maken krijgen eruit? Welke handvatten worden in tuchtbeslissingen gegeven aan professionals die hulp bieden op het snijvlak van vrijwillig en gedwongen? Kunnen we in ons stelsel wel spreken van ‘vrijwillige’ jeugdhulpverlening en wat is daarvoor nodig? Tijdens de interactieve werksessie worden allereerst de belangrijkste bevindingen van het proefschrift ‘Met zachte drang’ gedeeld, waarbij wordt ingezoomd op de rechtsbescherming voor ouders en minderjarigen en tuchtbeslissingen die relevant zijn voor professionals. De focus ligt op het onderscheid tussen het vrijwillige en gedwongen kader van hulpverlening en het drangkader dat op dat het snijvlak van deze beide kaders is ontstaan. Vervolgens gaan de aanwezigen in gesprek aan de hand van enkele stellingen die steeds kort worden geïntroduceerd. Tijdens de werksessie is er ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen van professionals.

2 - Beroepscode en de Beroepscodetolk, professionele afwegingen bij ethische dilemma's – Jolanda Winters (Buro Professionalisering)

Als jeugd- en gezinsprofessional sta je dagelijks voor ethische vraagstukken. Vragen zoals: “Heb ik juist gehandeld?” kunnen je bezighouden. Deze werksessie leert je hoe je effectiever ethische beslissingen neemt en deze helder communiceert. En hoe je de beroepscode als leidraad kunt gebruiken om je handelen te sturen en te verantwoorden. Je maakt kennis met hoe een Beroepscodetolk je methodisch ondersteunt en leert hoe je de Beroepscode daadwerkelijk toepast in de dagelijkse praktijk. Ontdek hoe werken met een Beroepscodetolk jeugd- en gezinsprofessionals helpt om alles wat ze doen, zeggen, schrijven of nalaten te onderbouwen en uit te leggen met behulp van de beroepscode.

‘Je wordt bewust bekwaam in het afwegen van dilemma’s, je verantwoordelijkheid als JGP (SKJ) en gedragsdeskundige. Je voelt je sterker in je handelen en kan je handelen beter verantwoorden,’ Linsy Zwakenberg, Autismehuis Zwolle

Doe mee aan deze interactieve werksessie en ervaar hoe je ethische dilemma's professioneel aanpakt.

3 - Goed van start met de richtlijnen: Marije Verhoeks (NJI) en Britt Kiene (BPSW)

Waarom zijn er richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkeld? Hoe en waarbij kunnen ze jou helpen? Hoe verhouden richtlijnen zich tot wettelijke en organisatorische kaders? Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen.

4 - Heppie (t)Huis: een plek waar je je thuis voelt - Rene van der Camp

Het Heppie (t)Huis is een huis in de gemeente Geldrop-Mierlo voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Het Heppie (t)Huis is een plek waar een kind kan blijven wonen zo lang als dat nodig is, dichtbij familie, vriendjes en school. Er werkt een vast team, deuren gaan er niet op slot en ouders blijven ouders. Zo blijft de omgeving van de kinderen vertrouwd, en bieden we hen stabiliteit. Dé basis voor een goede hechtingsomgeving, perspectief en ontwikkeling. Rene van de Camp, oprichter van het Heppie (t)Huis vertelt wat de oprichting van het Heppie (t)Huis ons leert: concessieloos te werk gaan om de allerbeste zorg te realiseren voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Wat komt daarbij kijken? Wat is lastig en hoe ga je daarmee om?

5 - AVG-Pracht van de privacywet: hoe samen te werken binnen AVG-wetgeving - Jolanda van Boven

Het thema van deze werksessie is de doorontwikkeling van de samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen die betrokken zijn bij jongeren om deze zo goed mogelijk te begeleiden op weg naar volwassenheid. Om dit goed te doen is een sluitende samenwerking tussen professionals essentieel. Samenwerken vereist het delen van informatie en hier wringt nu juist de schoen: de AVG wordt daarin regelmatig als een drempel en belemmering ervaren om de noodzakelijk informatie uit te wisselen.

Dat is onnodig als we inzoomen op de mogelijkheden die de AVG wél biedt om de samenwerking verder te ontwikkelen. De AVG wordt in de werksessie beschouwd in relatie tot de gemeentelijke wetgeving, maar ook tot beroepscodes.

Doelstelling van de werksessie is dat professionals inzicht krijgen in de mogelijkheden van wet- en regelgeving, maar ook praktische handvatten meenemen.

6 - Boemerangbeleid - Sharon Stellaard

In deze werksessie gaan deelnemers met de lenzen van het proefschrift van Sharon in een 'real-time documentenanalyse' kijken naar de inhoud van de meest sturende beleidsdocumenten:

  • Regiovisie jeugdhulp

  • Hervormingsagenda jeugd

  • Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

Doel van de werksessie is het (h)erkennen van terugkerende patronen - om daarmee te inspireren tot het doorbreken daarvan.
In  deze werksessie zal een allereerste start gemaakt worden met het reflecteren op de Hervormingsagenda jeugd. Starten met een verdiepende dialoog over de onontkoombare overeenkomsten tussen het eerste hervormingsplan van de jeugdzorg uit 1974, en de hervormingsagenda van 2023 (deze zal gepresenteerd worden), en de aanwijsbare mechanismen die deze overeenkomsten produceren.

Het doel daarvan is het (h)erkennen van deze mechanismen. Daarmee wordt dan ook direct uitvoering gegeven aan de unaniem aangenomen Tweede Kamermotie van 4 juli jl.