Expex

Wat is ExpEx?

ExpEx zijn Experienced Experts. Getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en ingezet worden als maatje van jongeren en/of adviseur van instellingen en overheden.

Meer over ExpEx

Op de website van van Expex vind je informatie over ervaringsdeskundigheid, de ontstaansgeschiedenis van het ExpEx project en de visie en missie van dit platform.

Klik hier om de website van Expex te bezoeken.

Hoe vraag je een ExPex jongeren aan om mee te denken/doen met uw idee ? 

Intereviews met ExPex jongeren Shiva en Steph. Als Flevo Academie Jeugd hebben wij de mogelijkheid gehad om mooie filmpjes op te nemen met twee ExPex jongeren. Hieronder is het resultaat te vinden. 

Persbericht                    
3 februari 2020

Feestelijke certificaat-uitreiking Flevolandse ExpEx 

Jongeren klaar voor inzet als ervaringsdeskundige in de jeugdhulp

Afgelopen donderdag heeft een groep van negen Flevolandse ExpEx hun certificaat van de training ‘Inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp’ in ontvangst genomen. De feestelijke uitreiking vond plaats bij jeugdcentrum URBN Village in Lelystad. De jongeren hebben allemaal voor pittige uitdagingen gestaan, zoals uithuisplaatsing, verslaving, uitval op school, psychische problemen en/of het meemaken van een vechtscheiding. Na drie maanden training zijn zij nu klaar om hun ervaring in te zetten ter verbetering van de jeugdhulp. 

Ervaring ombuigen tot iets positiefs                                                                                                

De ExpEx hebben allemaal een sterke motivatie. Ze willen de ellende die zij zelf hebben gehad, ombuigen tot iets positiefs voor jongeren nu en later. Door hun kennis en ervaring op een juiste manier in te zetten en te laten horen, in de begeleiding van andere jongeren of in het geven van advies aan organisaties. De eerste aanvragen voor samenwerking met ExpEx komen al binnen. En dat is mooi, want de ExpEx kunnen niet wachten om aan de slag te gaan!

ExpEx inzetten? De ExpEx als hoopverlener en adviseur                                                     
De samenwerking tussen de ExpEx als hoopverlener voor andere jongeren, of als gesprekspartner/adviseur voor hulpverleners en organisaties kan nu echt plaatsvinden. ExpEx zijn er dus voor beide groepen: voor jongeren en voor professionals en beleidsmakers. Ze kunnen kritisch meekijken naar het beleid en met professionals brainstormen over allerlei relevante jeugdhulpthema’s. Zo pakken de ExpEx binnen de Flevolandse Academie Jeugd (Windesheim) al helemaal hun rol door bij te dragen aan het vakmanschap van professionals. Ook kunnen de ExpEx als maatje andere jongeren ondersteunen. Voor meer informatie over het samenwerken met ExpEx neem contact met ons op (d.tendoeschot@cmo-flevoland.nl of 0320-244259) of kijk op www.expex.nl.

Initiatief van…                                                                                                                             

Het initiatief voor ExpEx Flevoland is genomen door het programma Zorglandschap jeugd Flevoland (een samenwerking tussen gemeenten, jeugdprofessionals en Hogeschool Windesheim) en CMO Flevoland. Met een werkgroep vol ambassadeurs werkzaam in de jeugdhulp in Flevoland wordt de nabije en verdere toekomst van ExpEx in Flevoland verder neergezet. 

Heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met communicatieadviseur Marcel van der Zee van CMO Flevoland via 06-15081035 of via de mail: m.vanderzee@cmo-flevoland.nl.

_