Workshop Systeemgericht werken in crisissituaties

Elke casus is ook een systemische casus omdat iedereen is ingebed in een sociale context. De sociale context kan ondersteunend zijn in de ontwikkeling van kinderen naar volwassen worden maar kan ook ondermijnend zijn of een stagnatie geven in de ontwikkeling of leiden tot  gedragsproblemen. Dit vraagt van hulpverleners dat zij verschillende systemische communicatietechnieken kennen om niet ingezogen te raken door de ouders of de kinderen. Als je ingezogen raakt, raak je je vrije positie kwijt en dat geeft vaak een machteloos gevoel.

In deze workshop worden systeemgerichte interventies aangereikt om een crisissituatie positief uit te nutten en negatieve gedragspatronen te doorbreken. Ook leer je hoe je de ontstane context in gesprek met ouders kunt kantelen, zodat zogenaamd “negatief” gedrag een positieve betekenis krijgt en sociale uitstoting van de jeugdige wordt tegengegaan.

Omgaan met "lastige ouders" vraagt van de hulpverlener dat je meervoudig partijdig kan zijn en dat je goed kan invoegen en aansluiten bij de verschillende uitzichten en opvattingen van alle familieleden. Verder is het belangrijk dat je als hulpverlener zicht hebt op de context waarin de familieleden zich bevinden. In deze workshop krijg je hiervoor handvatten aangereikt.

Deze workshop wordt gegeven door Téo Visser (1964) crisisinterventie en systeemtherapeut binnen de GGZ en in een eigen praktijk in Hattem www.teovisser.nl 

De workshop vindt plaats in het AGORA theater te Lelystad. Klik hier voor meer informatie over de bereikbaarheid. De workshop vindt plaats in de Okkerse & Schop Zaal.

Het wordt een heel interessante workshop met veel ruimte voor interactie. Téo bereidt zich op de workshop voor op basis van het aantal aanmeldingen. We rekenen op jouw komst!

De Workshop is inmiddels goedgekeurd door de accreditatiecommissie. Het accreditatienummer is: SKJ213110. In totaal geeft deze workshop recht op 3 geaccrediteerde punten. Toegang is gratis.    

Bij aanmelding ontvang je direct een bevestiging. Bij aanmelding gaan wij ervan uit dat je komt. Meld je alsjeblieft alleen af als het echt niet anders kan. In dat geval graag mailen naar: flevoacademiejeugd@windesheim.nl

Update! De workshop is helemaal vol geboekt! Super bedankt voor jullie aanmeldingen. Tot maandag 21 november.


Datum:
21 november 2022

Tijdstip:
14:00 - 17:00

Spreker:
Téo Visser

max. aantal deelnemers:
75