Activiteiten

Samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs

Bert is associate lector bij het lectoraat Jeugd van hogeschool Windesheim. Hij is opgeleid als psycholoog, bedrijfskundige en onderwijswetenschapper. Hij promoveerde in 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen op de rol van diagnoses in de onderwijspraktijk.

Hij doet onderzoek over de vraag hoe het kan dat er steeds meer kinderen zijn die jeugdhulp nodig hebben. “Kinderen moeten zich eerst welbevinden, dan kunnen zij pas tot leren komen” of "Kinderen gaan zich welbevinden als zij zich ontwikkelen, als zij leren”

Begrijpen hoe ons begrip over normaal tot stand komt en wat dit betekent voor de samenwerking tussen professionals uit het onderwijs en uit de jeugdhulp.

Kennis over normaliseren (beleidsdoelstelling Jeugdwet), kennis over verbinding onderwijs en jeugdhulp (beleidsdoelstelling in veel gemeenten). 

Zomaar één dilemma waar onderwijs en jeugdzorg in de handelingspraktijk tegen aanlopen.

Steeds meer kinderen lijken niet te voldoen aan de norm. Wat betekent dat voor het onderwijs, zorgkosten, gemeentebeleid en voor kinderen zelf? En hoe ga je om met het tekort aan zorg, medicalisering, en samenwerking tussen scholen, gemeenten en jeugdhulp? Uit Berts onderzoek komt naar voren dat het probleem niet ligt bij het kind of het onderwijs, maar bij hoe wij er over nadenken. Het gedrag dat een kind laat zien is niet louter op te lossen binnen de muren van de school, of in zijn of haar thuissituatie, maar de context in zijn geheel. Dit gemeenschappelijk perspectief betekent het loslaten van oude gedachten, die vaak geïnstitutionaliseerd zijn en te kijken naar het kind en zijn of haar behoefte.

Bert inspireert met zijn lezingen om anders te leren kijken naar het kind en de omgeving. Hij zet in zijn lezing de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs centraal.

Hij koppelt zijn visie aan handelingsperspectief en maakt gebruik van concrete voorbeelden van wat wel en niet werkt in de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Een thema dat ook naar voren is gekomen vanuit de actieleerbijeenkomsten van gedragsdeskundigen uit de regio.

Er wordt wetenschappelijke kennis gebruikt (onderzoeken), kennis uit de Minor Andere Perspectieven op Jeugd van Windesheim. 

De locatie is nog nader te bepalen. Er is een mogelijkheid dat de workshop online plaatsvindt. 

SKJ accreditatie is goedgekeurd onder: SKJ214025. De toegang is gratis.  

 

Inschrijven

Login om je in te kunnen schrijven.

Datum:
20 maart 2023

Tijdstip:
14:00-16:00 uur

max. aantal deelnemers:
50

Spreker:

Bert Wienen