Activiteiten

Samenwerken met ouders en het gezin

Arjan Bolt zoomt met name in op situaties waarbij constructieve samenwerking niet evident is en zaken waarbij kinderen mogelijk in gevaar gebracht worden door dezelfde personen met wie de professional een samenwerkingsrelatie zoekt. De invalshoek is het bespreken van de belangrijkste elementen van de meest actuele wetenschappelijke kennis rond het onderwerp. De basisprincipes rond gezins- en oplossingsgericht werken toegepast in complexe jeugdhulpzaken.

Vervolgens wordt deze kennis getoetst aan de praktijk van de deelnemers. Dit gebeurt doormiddel van interactieve werkvormen en een oefening die deelnemers stimuleert om constructief te reflecteren op eigen methodisch handelen. Bij het bespreken en oefenen fungeren de vragen en praktijkervaringen van de deelnemers als de oefenstof. De workshop leidt tot een ‘concrete aanzet tot beweging’ in de vorm van een persoonlijk leerdoel, werkpunt, of voornemen, die relevant is voor het dagelijks werk van de deelnemers. De werkwijze van de trainer is gebaseerd op de oplossingsgerichte benadering.

De werkvorm van de workshop is grotendeels interactief.    

Deelnemers vergroten hun kennis ten aanzien van wetenschappelijk aangetoonde werkzaamheid op het gebied van:

1.      Samenwerken met jeugd, gezin, ouders en/of opvoeders. In het bijzonder als de veiligheid van kinderen in het geding is.
2.      Werken aan één gezinsplan waarvan het gezin eigenaar is en waar vanwege de complexiteit van de zaak meerdere professionals een rol vervullen.
3.      Samenwerken met cliënten én collega professionals bij de afstemming rond een gezinsplan.

 Deelnemers zijn geïnspireerd om hun competenties te versterken op het gebied van:

1.      Samenwerken met ouders, jeugd en gezin waarbij de veiligheid van een kind in het geding is.
2.      Praktisch en aansluitend aan de praktijk vormgeven doormiddel van samenwerking.
3.      Het toepassen van de basisprincipes die ten grondslag liggen aan een cliëntgerichte benadering in jeugdhulpzaken.

De locatie zal zijn Agora theater, Agorabaan 12, 8224JS te Lelystad. Klik hier voor de bereikbaarheid.

De workshop is geaccrediteerd onder nummer: SKJ213626. De toegang is gratis.   

Inschrijven

Login om je in te kunnen schrijven.

Datum:
23 februari 2023

Tijdstip:
13:30-16:00

max. aantal deelnemers:
50

Spreker:

Arjan Bolt