Activiteiten

(online) Privacy in de keten

Mr. Jolanda J.A. van Boven heeft een eigen Juridisch adviespraktijk en is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg. 

Daarnaast ligt haar expertise op privacywet en regelgeving in multidisciplinaire en netwerksamenwerking. Dit betreft informatie-uitwisseling zowel in de gezondheidszorg als in het publieke domein, waaronder sociale wijkteams, Openbare geestelijke gezondheidszorg, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Jeugdzorgprofessionals, jeugdbeschermers, jongerenwerkers en beleidsmedewerkers staan ook de komende tijd weer voor verschillende transformatieopdrachten. ‘Samen beslissen over goede hulp’, ‘Systemisch werken en systemisch kijken’, ‘toekomstscenario jeugd en gezinsbescherming’ en ‘domein overstijgende integrale aanpak’ 

Dit vraagt om samenwerking tussen professionals op verschillende leefgebieden; samenwerking vereist ook het uitwisselen van informatie. Wat te doen met de privacywet (AVG)? Wat zijn de voorwaarden en mogelijkheden? Hoe zit het met het beroepsgeheim? Deze aspecten en meer worden op praktische wijze aan de orde gesteld. 

Na deze interactieve lezing heeft u meer inzicht in de verschillende juridische verantwoordelijkheden van samenwerkingspartners.   

De workshop zal online plaatsvinden. Na aanmelding ontvangt u zo spoedig de deelnamelink.

SKJ accreditatie voor deze workshop is goedgekeurd onder nummer: SKJ214760. De deelname is gratis.  

Inschrijven

Login om je in te kunnen schrijven.

Datum:
05 juni 2023

Tijdstip:
14:30-16:30 uur

max. aantal deelnemers:
75

Spreker:

Jolanda van Boven