Activiteiten

(online) Praten met kinderen over kindermishandeling

Inhoud:
Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan heel ingewikkeld zijn. Door vragen te stellen over wat er thuis gebeurt, doe je een appel op de loyaliteitsgevoelens van het kind jegens zijn ouders. Je wilt het kind niet onbedoeld "klem" zetten of banger maken dan het eventueel al is. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen en heb je vanuit jouw professionele taak informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat er in deze situatie nodig is. Wat kun je doen om voldoende veiligheid te creëren in het contact met het kind? Hoe maak je ingewikkelde situaties bespreekbaar? En welke woorden gebruik je om uit te leggen wat er verder gaat gebeuren?

In de workshop komen de volgende aspecten aanbod:
- Jouw "taak" in gesprekken met kinderen en de invloed daarvan op het gesprek.
-Veiligheid creëren in het contact met het kind, zodat het zich door je gezien, gehoord en geholpen voelt.
-Lastige zaken simpel uitleggen: bespreekbar maken wat er gebeurt en waarom.

NB: Uitgangspunten voor de workshop is de methodiek van de 3 gesprekscirkels, zoals beschreven in het Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling (Van Gemert, 2019)

De lezing vindt online plaats. Aanmelden kan via de aanmeldknop. U ontvangt zodra u bent aangemeld een ZoomLink.

De workshop is geaccrediteerd bij de SKJ onder nummer SKJ215839 en goed voor 5 punten. De deelname is gratis.  

Marike van Gemert Marike van Gemert

Inschrijven

Login om je in te kunnen schrijven.

Datum:
18 januari 2024

Tijdstip:
13:30-16:30 uur

max. aantal deelnemers:
75

Spreker:

Marike van Gemert