Activiteiten

Het ABC van de Driehoekskunde: Begrijpen en Begrenzen in de Jeugdzorg

De workshop wordt gehouden door Chiel Egberts (orthopedagoog Drienamiek) .

Inhoud workshopEerste kennismaking met de methodiek. De driehoek maakt duidelijk dat cliënten niet los verkrijgbaar zijn. Ouders laten professionals (al of niet gedwongen) toe om voor hun kind te zorgen. De belangrijkste vraag voor iedere professional is dus hoe ze ouders zover krijgen dat ze niet alleen toelaten, maar ook toevertrouwen.
Om begeleiders en professionals daarbij een instrument in handen te geven, heeft Chiel Egberts het Alfabet van de Driehoekskunde ontwikkeld; drie letters die noodzakelijk zijn om de taal van de driehoek te leren spreken.
Het Alfabet van de Driehoekskunde helpt zowel professionals als ouders/familieleden om een gemeenschappelijke taal te leren spreken. In de workshop wordt dat alfabet uitgelegd en aan de hand van de ervaringen van de deelnemers concreet vertaald in adviezen waar ze direct mee aan de slag kunnen. De workshop is dus zowel praktisch als interactief. Het leerdoel van deze workshop is om deelnemers te inspireren om hun cliënten te zien binnen een cliëntsysteem en hen enthousiast te maken om de taal van de Driehoekskunde onder de knie te krijgen.
Hoe draagt deze scholing bij aan de professionele ontwikkeling, ofwel het vak, de kennis en de vaardigheden van de jeugd- en gezinsprofessional?: Het betrekken van familie voorkomt veel miscommunicatie en samenwerkingsproblemen die begeleiders zo vaak kunnen demotiveren. Ik zie het aanleren van de taal van de Driehoekskunde als een belangrijke aanvulling op het repertoire van de professional. In de VG-zorg is deze benadering inmiddels gemeengoed; in de Jeugdzorg is dat nog lang niet het geval.

Chiel Egberts stelt het op prijs om een casus te ontvangen voor deze workshop.

Het is niet verplicht om de casus in te vullen maar wordt wel erg op prijs gesteld. Op die manier kan Chiel Egberts beter ingaan op concrete vragen en kan hij een betere aansluiting vinden waar men mee bezig is.

Tijdens de workshop zal de ingebrachte casuïstiek besproken worden.

De casus mag direct gemaild worden naar chiel@drienamiek.nl of mag tijdens de workshop meegenomen worden.  

Download hier de instructie voor het schrijven van de casus.

Het leerdoel is om deelnemers te inspireren om hun cliënten te zien binnen een cliëntsysteem en hen enthousiast te maken om de taal van de Driehoekskunde onder de knie te krijgen.    

Accreditatie voor deze workshop is goedgekeurd onder nummer: SKJ214764. De toegang is gratis.   

Inschrijven

Login om je in te kunnen schrijven.

Datum:
26 juni 2023

Tijdstip:
13:30-16:30 uur

max. aantal deelnemers:
50

Spreker:

Chiel Egberts