Workshop verklarende analyse voor HBO professionals

Inhoud workshop:
Een verklarende analyse geeft inzicht in de samenhang van de problemen, het ontstaan en het voortbestaan ervan en legt verbanden tussen deze factoren. Een verklarende analyse maak je samen met de cliënt en bij voorkeur op papier. Zo ontstaat er overzicht, dit overzicht is de opstap om samen de doelen voor de behandeling te formuleren. Op grond van de richtlijnen (NJI, Kenniscentrum Kinders- en Jeugdpsychiatrie)  en wetenschappelijk kennis wordt vervolgens een keuze gemaakt voor de meest passende interventie. De verklarende analyse helpt daarmee om te komen tot besluitvorming rond de behandeling. 

Leerdoel:
Wij pleiten ervoor om de verklarende analyse een vast onderdeel te laten zijn van ieder behandeltraject. Het helpt om te kijken naar het groter geheel, welke factoren zijn er van invloed, welke invloed heeft de omgeving, hoe zijn de gezinsrelaties van invloed etc. en moet antwoord geven op de vraag wat de betekenis is van het gedrag. Hiermee voorkom je dat je symptoomgericht gaat behandelen, het kijkt naar onderliggende factoren die maken dat het probleem er is. Door deze te behandelen maak je daadwerkelijk een verschil.
Voor het maken van een verklarende analyse zijn geen standaard testinstrumenten af te nemen. Het gaat hier om een manier van denken waarbij factoren die van invloed zijn worden onderzocht, waarna onderlinge verbanden inzichtelijk worden gemaakt. Dit kan door gebruik te maken van tekeningen en schema’s, waardoor de samenhang van de problematiek zichtbaar wordt.
Voor de cliënt onderstaat samenhang, waardoor navolgbaar is welke stappen gezet worden en welke behandeling geadviseerd wordt. Als dit in samenspraak met de cliënt gebeurt zal dit de motivatie voor de behandeling vergroten.

Om ervoor te zorgen dat er niet alleen naar symptomen maar juist naar oorzaken en in standhoudende factoren van gedrag wordt gekeken is het belangrijk dat professionals werken met de verklarende analyse.

In deze vierdelige reeks wordt de professional getraind in het samen met gezinnen maken van een verklarende analyse. Tussen de bijeenkomsten in en tijdens de bijeenkomsten zullen de professionals zelf aan de slag gaan. Het werken met de verklarende analyse bestaat uit verschillende stappen waarin geoefend en gereflecteerd wordt met elkaar.

De bijeenkomsten vinden online plaats op de volgende data:

Dinsdag 7 juni van 10:00 – 13:00 uur

Woensdag 29 juni van 09:00 – 12:00 uur

Woensdag 7 september van 14:00 – 17:00 uur

Donderdag 29 september van 14:00 – 17:00 uur

Schrijf je alleen in als je ook alle vier de data kunt!

Inschrijven

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, het maximum aantal aanmeldingen voor deze activiteit is bereikt.

Datum:
7 juni 2022

Tijdstip:
10:00 - 13:00

Spreker:
Tamara Luijer

max. aantal deelnemers:
8