Verklarende analyse Hilde Tempel 7 december 13.00-15.00 u WO

Inhoud workshop: 
Een verklarende analyse geeft inzicht in de samenhang van de problemen, het ontstaan en het voortbestaan ervan en legt verbanden tussen deze factoren. Een verklarende analyse maak je samen met de cliënt en bij voorkeur op papier. Zo ontstaat er overzicht, dit overzicht is de opstap om samen de doelen voor de behandeling te formuleren. Op grond van de richtlijnen (NJI, Kenniscentrum Kinders- en Jeugdpsychiatrie) en wetenschappelijk kennis wordt vervolgens een keuze gemaakt voor de meest passende interventie. De verklarende analyse helpt daarmee om te komen tot besluitvorming rond de behandeling.

Leerdoel: 
Wij pleiten ervoor om de verklarende analyse een vast onderdeel te laten zijn van ieder behandeltraject. Het helpt om te kijken naar het groter geheel, welke factoren zijn er van invloed, welke invloed heeft de omgeving, hoe zijn de gezinsrelaties van invloed etc. en moet antwoord geven op de vraag wat de betekenis is van het gedrag. Hiermee voorkom je dat je symptoomgericht gaat behandelen, het kijkt naar onderliggende factoren die maken dat het probleem er is. Door deze te behandelen maak je daadwerkelijk een verschil. Voor het maken van een verklarende analyse zijn geen standaard testinstrumenten af te nemen. Het gaat hier om een manier van denken waarbij factoren die van invloed zijn worden onderzocht, waarna onderlinge verbanden inzichtelijk worden gemaakt. Dit kan door gebruik te maken van tekeningen en schema’s, waardoor de samenhang van de problematiek zichtbaar wordt. Voor de cliënt onderstaat samenhang, waardoor navolgbaar is welke stappen gezet worden en welke behandeling geadviseerd wordt. Als dit in samenspraak met de cliënt gebeurd zal dit de motivatie voor de behandeling vergroten. Wij gaan graag samen aan de slag om door te oefenen samen beter te worden in het maken van een verklarende analyse.

Tijdspad:

10 min: Introductie en inventarisatie verwachtingen en doelen formuleren
20 min: Theorie uitleg verklarende analyse ahv presentatie
70 min: Aan de slag met eigen casuïstiek, ahv presentatie theorie dit toepassen
20 min: Vragen, nabespreken en take home

Voorbereiding workshop: 
Ter voorbereiding stuur je vooraf een casus op die tijdens de workshop wordt besproken. Dit lever je 1 week vooraf aan door te mailen naar flevoacademiejeugd@windesheim.nl

Voor wie: 
De scholing is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals met hbo-niveau.

Locatie:
Thuis via Microsoft Teams  

Inschrijven

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, het maximum aantal aanmeldingen voor deze activiteit is bereikt.

Datum:
7 december 2021

Tijdstip:
13.00-15.00

Spreker:
Hilde Tempel

max. aantal deelnemers:
5