Gehechtheid en hechtingsproblematiek


Workshop gehouden door:

Tjitske Sytema
Orthopedagoog Generalist, EMDR-therapeut Practitioner, In opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCT

Inhoud workshop:
Soms kom je bij kinderen of jongeren gedrag tegen wat niet direct goed te begrijpen is; boze buien, agressie, weglopen of angst en paniek. Deze problemen in gedrag kunnen voortkomen uit wat een kind/jongere heeft gemaakt. Bijvoorbeeld door nare gebeurtenissen; trauma. Of door hoe de ontwikkeling van de gehechtheid verlopen is. Kinderen met deze voorgeschiedenis zullen meer en vaker dan andere kinderen terugvallen op overlevingsgedrag; gedrag wat gestuurd wordt door reflexen en niet door denken. Door je bewust te worden van deze overlevingsmechanismen, zul je gedrag van kinderen en jongeren beter leren begrijpen. En samen met het kind of de jongere grip krijgen op dit gedrag. En zo nodig kunnen doorverwijzen voor behandeling.

Leerdoel:

In twee bijeenkomsten zullen we deze twee onderwerpen verder uitdiepen. Als eerst is het gericht op gehechtheidsproblematiek en hechtingsstoornissen. Daarna hebben we aandacht voor de posttraumatische stressstoornis. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we wat PTSS of gehechtheidsproblematiek is, zodat je bekend wordt met de kenmerken van deze problematiek. Vervolgens hebben we aandacht voor hoe je deze problematiek kunt herkennen in het gedrag van kinderen en jongeren. Hierdoor zul je je bewust worden en wat dat betekent voor je omgang met deze kinderen (wat kun je zelf doen). Hierbij gaan we ook aan de slag met casuïstiek, die je zelf voorbereidt. Voorts bespreken we de behandelmogelijkheden en wat je kunt doen als doorverwijzing en/of behandeling gewenst is (wat kunnen anderen doen). 

Voorbereiding bijeenkomst: 
Ter voorbereiding op de bijeenkomst beschrijf je kort (max half a4-tje) een casus van een kind of jongere waar je mee werkt. Daarbij formuleer je de vraag die deze casus bij je oproept. Dit lever je 2 weken voor start van de bijeenkomst aan via mailadres: flevoacademiejeugd@windesheim.nl

Deze informatie zal als input dienen voor de bijeenkomst. Met de opgedane kennis zul je na afloop in staat zijn antwoord te geven op deze vraag. Tijdens de bijeenkomst zullen we in groepjes een aantal ingebrachte cases behandelen. 

Mocht je na de bijeenkomst nog onvoldoende duidelijkheid hebben op je vraag, dan is het mogelijk om hierover contact te hebben met de spreker.

Voor wie:
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals met HBO- en WO-niveau.


Planning: 
15.00u - 15.15u Aanmelden
15.15u - 17.00u Workshop


Locatie:
Microsoft Teams
Je krijgt 1 dag vooraf de link opgestuurd voor Microsoft Teams

Inschrijven

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Klik dan op de inschrijfknop.

Inschrijven

Datum:
6 juli 2021

Tijdstip:
15.00-17.00

Spreker:
Tjitske Sytema

max. aantal deelnemers:
36