Activiteiten

(online) Bestaanszekerheid: beginnen bij het begin

Bestaanszekerheid: beginnen bij het begin

Steeds meer mensen in Nederland hebben het moeilijk: de mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Daarnaast zijn de inflatie, hoge energierekening, onzekere toekomst en stress voor veel mensen een probleem. Gezond en veilig opgroeien is hierdoor voor veel kinderen niet meer vanzelfsprekend. We staan als maatschappij voor een grote uitdaging. Bestaanszekerheid is één van de meest besproken thema’s sinds de coronacrisis en zal nog lang impact hebben en houden op onze samenleving.

In deze lezing gaat Charlotte Vissenberg dieper in op bestaansonzekerheid en de invloed daarvan op veerkrachtig opgroeien. Ook komt naar voren dat bestaansonzekerheid een grote invloed heeft op de vraag naar jeugdhulp. Wat betekent dit voor het dagelijks werk van professionals die werken met gezinnen? En hoe zorgen we ervoor dat gezinnen de hulp krijgen die zij echt nodig hebben?

Als associate lector bij het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg houdt Charlotte Vissenberg zich bezig met het onderzoeksthema Veerkrachtige families. In het kader van deze functie treedt zij onder ander ook op als coördinator van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Flevoland.
Eerder werkte Charlotte als docent bij de Universiteit Utrecht en bij hetzelfde Windesheimlectoraat als onderzoeker binnen de onderzoekslijn: Samen beslissen in complexe zorgsituaties. Hierbij richtte ze zich op het bevorderen van het samen beslissen tussen klanten en professionals in zorgsituaties waarin dit minder vanzelfsprekend lijkt te zijn en droeg zij bij aan het integreren van deze nieuwe kennis in het curriculum van de opleiding Social Work. Andere thema’s waarop zij zich binnen het lectoraat richtte en richt zijn onder andere: vraaggerichte zorg, zelfmanagement, inclusie, eigen regie, jeugdzorg en multi probleemgezinnen.

De lezing vindt online plaats. Aanmelden kan via de aanmeldknop. U ontvangt maandag 13 november de Teamslink.

Accreditatie SKJ216071 is goedgekeurd voor 2 punten. De deelname is gratis.  

Inschrijven

Login om je in te kunnen schrijven.

Datum:
14 november 2023

Tijdstip:
14:00-15:30 uur

max. aantal deelnemers:
75

Spreker:

Charlotte Vissenberg