Kinderen en jongeren in de jeugdzorg: wat is goed en wanneer is goed, goed genoeg?

Lezing:
Kinderen en jongeren in de jeugdzorg: wat is goed en wanneer is goed, goed genoeg?

 

Lezing gehouden door:

Danielle Jansen

 

Inhoud: 
In toenemende mate maken jeugdigen gebruik van jeugdzorg. Maar is meer jeugdzorggebruik automatisch ook beter? Zijn kinderen en jongeren beter af met meer jeugdzorggebruik? Wanneer is goed, goed genoeg? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jeugdigen zo snel mogelijk bij de juiste zorg door de juiste persoon komen? Deze vragen staan centraal in de lezing.

 

In de lezing geef ik een samenvatting van mijn wetenschappelijk onderzoek dat ik vanuit het UMCG met vele collega’s verricht naar processen en trajecten in de zorg voor jeugd en de uitkomsten hiervan. Wanneer is een behandeling of een zorgtraject succesvol? Vervolgens licht ik toe hoe wij onze wetenschappelijke kennis vertalen naar de dagelijkse praktijk: hoe betrekken wij professionals hierbij? Wat zijn onze ervaringen?

 

Na mijn lezing zal in een interactief gedeelte met de toehoorders gediscussieerd worden over stellingen om te komen tot een ideale situatie in de zorg voor jeugd over 5 jaar. Hoe moet de zorg voor jeugd er over 5 jaar uitzien en op basis van welke uitkomsten zeggen we goed is inderdaad goed genoeg? Hoe kunnen wetenschap en praktijk elkaar helpen om het tij te keren? Wat moet hiervoor gebeuren en wie zijn de belangrijkste spelers?

 

Leerdoelen:

Na afloop van deze lezing/workshop

·        Heeft men zicht op gebruikte en gewenste uitkomsten van zorg voor jeugd;

·        Maakt men kennis met de rol van jongeren en ouders zelf in het vaststellen van uitkomsten;

·        Kan men reflecteren op gehanteerde uitkomsten;

·        Is men op de hoogte van de mogelijkheden van samenwerking tussen wetenschap en praktijk;

·        Is men aan het denken gezet over het verlenen van de juiste jeugdzorg op het juiste moment door de juiste zorgverlener;

·        Is men gemotiveerd en geïnspireerd om de volgende dag al een klein stapje te maken in het verwezenlijken van een ideale situatie in de zorg voor jeugd over 5 jaar.

 

Planning: 

15.20u  - 15.30u Inloggen
15.30u – 17.30u Lezing
17.30u – 18.00u Vragen/Napraten

 

Datum:

24 juni 2021

 

Locatie:

Thuis. Je krijgt 1 dag vooraf de link opgestuurd voor Microsoft Teams

Inschrijven

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Klik dan op de inschrijfknop.

Inschrijven

Datum:
24 juni 2021

Tijdstip:
15.00-18.00

Spreker:
Danielle Jansen

max. aantal deelnemers:
36